PROW 2014-2020

flag icon photo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Podniesienie konkurencyjności bazy pensjonatowej firmy SOLEIL Gandurska Bogusława poprzez rozbudowę zaplecza rekreacyjnego”, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności SOLEIL Resort & SPA na rynku lokalnym poprzez osiągniecie statusu obiektu całorocznego, zwiększenie przychodów z działalności oraz zatrudnienie i wdrożenie do pracy dwóch nowych pracowników, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: liczba utworzonych miejsc pracy – 2 pełne etaty średnioroczne, liczba utrzymanych miejsc pracy – 5,86 pełnych etatów średniorocznych, liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 1 szt.